Kontakt och reservation

Vi har öppet från torsdag till söndag, från mitten av maj till mitten av september – övriga tider enligt överenskommelse.

Obs! Öppethållningstiderna kan begränsas beroende på Covid-19 läget.

Adress:

Röda Villan, Tallmo
Vättlaxvägen 78, 10570 Bromarv, Raseborg

Internet: www.bbnb.fi

E-mail: info@bbnb.fi

Facebook: Bromarf Bed&Breakfast (BBnB)

Reservation bara per telefon:

+358(0)405214733

+358(0)405245323

Bekräfta reserveringarna per e-mail, SMS, Facebook eller Airbnb

Fråga om eventuella övriga önskemål eller extra arrangemang.